Menu

Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.braciakonieczni.pl

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jestem ja, czyli Mateusz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bracia Konieczni Mateusz Konieczny z siedzibą w Łasku (98-100) przy ul. Cisowej 2 lok. 4.

Dane identyfikacyjne: NIP: 8311635101, REGON: 365776628.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 • napisz na adres mailowy: biuro@braciakonieczni.pl;
 • zadzwoń na numer: +48 518 518 559.

Jakie dane przetwarzam, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo je przechowuję?

W związku z tym, że na stronie internetowej udostępniam różne usługi, to przetwarzam Twoje dane w różnych celach, w oparciu o rożną podstawę prawną oraz przechowuje je przez zróżnicowane okresy. Chcąc przekazać Ci jak najbardziej przejrzysty komunikat, pogrupowałem te informacje odwołując się do celu przetwarzania Twoich danych.

Bezpłatna wycena w ciągu 24h.

Cel przetwarzania: Przetwarzam Twoje dane podane w formularzu bezpłatnej wyceny w celu przygotowania i przedstawienia Ci oferty moich usług, dopasowanej do Twoich indywidualnych potrzeb, kontaktowania się z Tobą w jej sprawie oraz udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Podstawa prawna: Niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, polegających na przedstawieniu Ci oferty moich usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest również mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

 • prowadzeniu marketingu moich usług, w tym poprzez przygotowanie i przedstawienie oferty;
 • udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie;
 • budowaniu pozytywnych relacji z potencjalnym klientem.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowuję przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia Ci oferty oraz kontaktowania się z Tobą w jej sprawie, nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie otrzymasz oferty moich usług.

Formularz kontaktowy

Cel przetwarzania: Przetwarzam Twoje dane podane w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Podstawa prawna: Mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na

 • udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie;
 • budowaniu pozytywnych relacji z potencjalnym klientem.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowuję przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie udzielę odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Marketing moich usług.

Cel przetwarzania:

Przetwarzam dane dotyczące Twojej aktywności na mojej stronie internetowej. rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w tym również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Chcąc dotrzeć do Ciebie z moimi komunikatami marketingowymi poza moją stroną internetową korzystam z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu moich komunikatów marketingowych na innych stronach internetowych z wykorzystaniem informacji o Twojej aktywności na mojej stronie internetowej.

Podstawa prawna: Mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu moich usług.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowuję przez czas prowadzenia marketingu, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Komu przekazuję Twoje dane:

Twoje dane przekazuję dostawcom usług, z których korzystam przy prowadzeniu strony internetowej, tj. usług w zakresie:

 • hostingu (prywatna chmura obliczeniowa);
 • mierzenia ruchu na stronie internetowej;
 • zarządzania kampaniami reklamowymi oraz mierzenia ich efektywności.

Moi dostawcy mają siedzibę w Polsce i w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. Irlandii. Jednakże, niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG, tj. w Stanach Zjednoczonych. W takich wypadkach Twoje dane przekazujemy na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej program „Tarcza Prywatności” (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się ze mną – udzielę odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiem na zgłoszone zastrzeżenia.

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

W jaki sposób dbam o bezpieczeństwo Twoich danych?

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić Twoim danym bezpieczeństwo. Moja strona internetowa używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas przesyłania danych podanych przez Ciebie w formularzach. Zapewnia to ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia ich przechwycenie przez nieupoważnione osoby lub systemy.

Twoje dane nie będą wykorzystywane przeze mnie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.